Information

Berit Ingun Jörlebo

  • 1942.11.20 - 2023.06.27

Om begravningen för Berit Ingun Jörlebo 

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.

Begravningsceremonin äger rum i Kristinehovs Malmgård, måndag den 24 juli kl.12.00 , Därefter inbjudes till en minnesstund. Svar om deltagande i denna till osa@beckmanbegravning.se eller per telefon 08-6449870 senast den 18 juli.., Tänk gärna på , Hjärt- och Lungfonden , Bg 909-1927 , eller via Berits minnessida påA F Beckman Begravningsbyrå
Stockholm