Information

Majken Börjesson

  • 1947.02.07 - 2023.01.18

Om begravningen för Majken Börjesson  

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.

Begravningen äger rum i stillhet
i kretsen av de närmaste.A F Beckman Begravningsbyrå
Stockholm