Information

HANS Torulf Bellander

  • 1935.11.16 - 2022.09.26

Om begravningen för HANS Torulf Bellander 

Begravningen sker i familjekretsen, Tänk gärna på Sjöräddningssällskapet, Plusgiro 900 500-0 eller , Bg 900-5000, Inbetalning kan även ske påA F Beckman Begravningsbyrå
Stockholm