Information

JOHN Gunnar Viktor Andersson

  • 1960.02.01 - 2023.01.26

Det är vackrast när det skymmer Det är vackrast när det skymmer All den kärlek himlen rymmer ligget samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus Allt är ömhet, allt är smekt av händer Herren själv utplånar fjärran stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån- allt är givet människan som lån. -Pär Lagerkvist

Det är vackrast när det skymmer Det är vackrast när det skymmer All den kärlek himlen rymmer ligget samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus Allt är ömhet, allt är smekt av händer Herren själv utplånar fjärran stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån- allt är givet människan som lån. -Pär Lagerkvist