Information

Börje Lundberg

  • 1923.08.13 - 2022.08.18

Till minne av

Genom hela Börjes liv har trädgårdar och blommor funnits med som en röd tråd. Alltsedan barndomen och fram till sista tiden. Efter ett därigenom innehållsrikt och långt liv har han nu lämnat oss i sorg och saknad. Vårt liv är en vindfläkt, en saga, en dröm. En droppe som faller i tidernas ström. Den skimrar i regnbågens färg en minut, brister och faller och drömmen är slut. Nils Ferlin

Till minne av

Genom hela Börjes liv har trädgårdar och blommor funnits med som en röd tråd. Alltsedan barndomen och fram till sista tiden. Efter ett därigenom innehållsrikt och långt liv har han nu lämnat oss i sorg och saknad. Vårt liv är en vindfläkt, en saga, en dröm. En droppe som faller i tidernas ström. Den skimrar i regnbågens färg en minut, brister och faller och drömmen är slut. Nils Ferlin